Maatregelen i.v.m. coronavirus


Geachte cliënten en relaties,

In verband met het coronavirus heeft ons kantoor de volgende maatregelen getroffen:

1.
Kom niet onaangekondigd bij ons langs. Wij vragen u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

2.
Besprekingen worden zoveel mogelijk telefonisch of via Skype, Teams, Zoom, FaceTime of WhatsApp videobellen gevoerd.

3. Zoveel mogelijk akten worden gepasseerd
bij volmacht (niet mogelijk voor testamenten, levenstestamenten en hypotheken).

4. Voor het
ondertekenen van volmachten hanteren wij momenteel de navolgende werkwijze:
- wij stellen een volmacht op en sturen u die per e-mail of per post toe;
- u belt ons kantoor om een
afspraak te maken om:
- de volmacht op ons kantoor te komen ondertekenen, waarbij uw handtekening wordt gelegaliseerd en uw identiteit conform de wettelijke voorschriften wordt vastgesteld; ofwel
- indien een bezoek aan ons kantoor niet mogelijk is, de legalisatie en identificatie via Skype, Teams, Zoom of WhatsApp videobellen te laten plaatsvinden. In dat geval toont u uzelf en een geldig legitimatiebewijs duidelijk zichtbaar voor de camera en ondertekent u de volmacht zichtbaar voor de camera. De getekende volmacht en een scan/foto van uw legitimatiebewijs stuurt u ons per e-mail en de getekende volmacht zendt u ons tevens per post.

5. Wij verzorgen momenteel geen legalisaties op volmachten en andere stukken afkomstig van andere kantoren.

6. Indien bezoek aan ons kantoor noodzakelijk is (en daarvoor met u een afspraak is gemaakt) geldt het navolgende:
- Kom niet te vroeg , dus het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
-
Neem niet meer mensen mee naar afspraken dan nodig is . Alleen degene(n) die de akte(n) dient/dienen te tekenen zal/zullen aanwezig zijn.
- Voor ondertekening van akten en andere documenten gebruikt u
uw eigen pen .
- Uw bezoek beperkt zich tot het ondertekenen van de akte. De akte wordt vóóraf telefonisch of via Skype, Teams, Zoom, FaceTime of WhatsApp videobellen doorgenomen.
- Wanneer u (of iemand anders in uw huishouding) last heeft van
neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts , of in contact bent/is geweest met personen die besmet zijn (geweest), mag u niet naar ons kantoor komen. Wij verzoeken u dan telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
- Er worden
geen handen geschud .
-
Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze medewerkers en andere cliënten.

7. Een deel van onze medewerkers zal thuis werken. Wellicht dat de behandelaar van uw dossier daardoor niet direct bereikbaar is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij zullen u zoveel mogelijk van dienst zijn en hopen er met voormelde maatregelen voor te kunnen zorgen dat dat veilig gebeurt. Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger wij voor u en ons kunnen werken.